Teklif ve Satış

ING BANK A.Ş, mülkiyetinde bulunan, elden çıkarılması gereken ve ihtiyaç fazlası gayrimenkullerini kapalı zarf teklif almak yoluyla satışa sunmaktadır.

  • Teklifler, şubelerimize ve Genel Müdürlüğümüze verilebilecektir.
  • Tüm teklifler kapalı zarf yoluyla yapılacak olup gerektiğinde teklif alma yolu açık arttırma yöntemine ya da farklı yöntemlere dönüştürülebilecektir.
  • Muhammen bedelin altında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Teklif verilirken muhammen bedelin % 15' i tutarında teminat ödenecektir.
  • Vadeli teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Satış listesinde yer alan gayrimenkullere TL cinsinden teklif verilecektir.
  • Fabrika, atölye ve benzeri gayrimenkullerde bulunan makine, teçhizatlar ve hurda malzemelerin tamamı mevcut haliyle ayrıca peşin bedelle satılacaktır. Makine, teçhizatlar ve hurda malzemelere teklif verilmesi durumunda muhammen bedelin % 15'i tutarında teminat bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
  • Gayrimenkuller hakkında verilen bilgiler ve ilanlar, genel bilgi niteliğinde olup, herhangi bir taahhüt içermez, gerekli araştırmaların gayrimenkulün alıcısı tarafından yapılması gerekmektedir.
  • Banka, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve söz konusu kanunların ilgili yönetmeliklerine tabi olmadığından, gayrimenkullerinin satışını yapıp yapmamakta, açık artırma yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarda dilediği kişi ya da kişilere, kurum ya da kuruluşlara yapmakta, satışı dilediği/uygun gördüğü teklife göre sonuçlandırmakta ya da iptal etmekte serbesttir.

Daha fazla bilgi için Gayrimenkul Satış Şartnamesi'ni ve Satın Alma Teklif ve Taahhüdü Belgesi'ni inceleyebilirsiniz.

Gayrimenkul Satış Şartnamesi Belgesi  

Satın Alma Teklif ve Taahhüdü Belgesi